Help an American student

We hope that you would like to support our efforts by contributing to building the American-Swedish Scholarship Fund. Help us help an American Student get the same great experience you had when you studied at Lund University.

To download the information about the fund and make your contribution click in the link below:
LUF Info and details
Please scan and email or send by post to:

Lund University Foundation, Inc
5161 Overland Ave.
Culver City, CA 90230
USA
or call us on Phone: +1 424 603 6195 x120

Lunds kvinna på plats i L.A.

Sedan januari har stiftelsen Lund University Foundation, LUF, ett eget bemannat kontor i Los Angeles.

Kerstin Skjefstad – Mitt uppdrag är att hitta externa finansiärer för att stärka forsknings- och utbildningsverksamheten vid Lunds universitet. Kan jag dra in en halv miljon kronor har jag gjort ett bra jobb, säger Kerstin Skjefstad, som är stiftelsens kvinna i L.A.

När LUM träffar henne är hon i Lund för att träffa nyckelpersoner inom universitets fundraising och Externa relationer. Lund är hemmaplan såtillvida att hon har en examen från Ekonomihögskolan med fokus på marknadsföring. En utbytestermin i Singapore och anställning på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i San Diego finns också med i bagaget.

Sedan årsskiftet arbetar Kerstin Skjefstad på LUF:s kontor i Los Angeles. Tjänsten, liksom hela verksamheten vid Lund University Foundation, är helt finansierad via donationer och välgörenhetsarbete.

– Jag förväntas bidra till en långsiktig strategi för stiftelsens verksamhet samt utveckla alumn-nätverket för före detta Lundastudenter i USA. Jag har också ett tydligt, eget insamlingsmål – 50.000 dollar under mina sex månader.

Ordförande för Lund University Foundation är Göran Eriksson. Den som kan sin Lundahistoria vet att han tidigare varit ordförande för Lunds Studentkår. Han satt också med i karnevalskommittén 1982 innan han började jobba som företagare i Los Angeles.

– Som arbetande ordförande för Lund University Foundation är målet att öppna dörrar till svensk-amerikanska nätverk och bygga upp en fungerande organisation så att vi kan attrahera donationer till Lunds universitet, framför allt från lundaalumner. Målet är att dra in knappt en miljon kronor under 2012, säger han.

Den stora skillnaden mellan svensk och amerikansk alumnverksamhet är mentaliteten, menar både Göran Eriksson och Kerstin Skjefstad.

– I USA ses universitetstiden som livets största investering och man är väldigt stolt över sitt universitet. Som före detta student vill man gärna behålla kontakten och ge något tillbaka när man börjar jobba.

Kerstin Skjefstad tror att utvecklingen i Sverige går åt samma håll.

– Ska svenska universitet kunna konkurrera med de bästa och ligga i forskningsmässig framkant behöver vi attrahera kapital från både framgångsrika alumner och filantropiska donatorer, säger hon.

På frågan om det finns så många potentiella donatorer att det motiverar ett kontor i Los Angeles svarar Kerstin Skjefstad att USA-verksamheten är helt finansierad genom donationer.

– De pengar vi lyckas attrahera från olika finansiärer hamnar därför direkt på pluskontot för Lunds universitet. Och ska vi bli bättre som universitet måste vi också våga satsa och våga prova nya vägar, säger hon.

Text & foto: Joen Garsén

Your donations are tax deductible

Your donation gives the answers of tomorrow
LUF Info and details
Lund University Foundation is a non-profit organization,
based in the United States. The foundation
operates exclusively for charitable, scientific and educational
purposes. Our mission is to strengthen Lund
University’s ties with the United States and with Lund
alumni by raising funds from donors in the United
States and making grants available for specific projects.
We also support Lund University’s mission to
understand, explain and improve our world and human
conditions.

Research and Education
Independent external evaluators rank some 30 of our research
areas as world-class or world leading, for example
climate change, sustainability, energy, material science,
nano technology, medicine such as cancer and diabetes,
global economics, human development, and democracy.
Medicon Village, European Spallation Source (ESS) and
Max IV Laboratory are three new and cutting edge research
investments in Lund that will change the way we look at
the world – and the way the world is looking at Lund!
Lund University is the only Swedish university, which is
a member of the two, prestigious worldwide networks
League of European

Invest in global talent
Your support to the American-Swedish Scholarship Fund will
help us attract and educate the top scientists, entrepreneurs and
leaders of tomorrow. And above all, your donation can be life
changing for an American student.
The scholarship fund covers tuition fees, partly or wholly. Tuition
for a Master’s student at Lund University is roughly US$ 19,000
per year (on average SEK 125,000) As a donor of 19.000 US$ or
more you will have the opportunity to have the scholarship named
after you; “The [your name] American-Swedish Scholarship at Lund
University”. Your scholarship can also be combined with knowledge
exchange in the form of a work placement or mentorship.
As a donor, you are invited to the Scholarship Ceremony at Lund
University. Here, you will meet your fellow alumni and feel the
gratitude of both talented students and Lund University.

Click on the link below to find further instructions.
LUF Info and details